Skip to content

วิธีการแปลงสภาพรถยนต์

  • by
วิธีการแปลงสภาพรถยนต์ 2022

วิธีการแปลงสภาพรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ในการนำเข้ารถใช้แล้วจากต่างประเทศ

คนร้ายจะมีวิธีดำเนินการ ดังนี้
        1.1 ซื้อรถยนต์ใช้แล้วแต่เป็นรถรุ่นใหม่ที่จะต้องการนำเข้า 1 คัน เช่น รถยนต์ ตรวจการณ์ 4 ประตู
        1.2 ซื้อรถยนต์ใช้แล้วยี่ห้อเดียวกัน แต่เป็นรุ่นเก่ากว่าหรือเป็นรถต่างรุ่นกัน เช่น รถยนต์ตรวจการณ์ 2 ประตู
        1.3ทำการแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ โดยวิธีการต่างๆ เช่น สับเปลี่ยนตัวถังและ เครื่องยนต์ของรถยนต์ ตามข้อ 1.1 กับรถยนต์ตามข้อ 1.2 หรือแก้ไขเลขตัวรถ ของรถยนต์ตามข้อ 1.1 ให้ตรงกับเอกสารของรถยนต์ ตามข้อ 1.2
        1.4 แจ้งนำเข้ารถยนต์ที่ได้ทำการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ หรือได้แก้ไข เลขตัวรถแล้ว โดยใช้เอกสารของรถยนต์ ตามข้อ 1.2 ซึ่งจะทำให้เสียภาษีศุลกากรน้อยลง

เพื่อลักลอบนำรถยนต์หนีภาษีเข้าจากประเทศข้างเคียง

        เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต ในการประกอบรถจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่า
        เช่น การใช้แชสซีสรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ประกอบเข้ากับตัวถังรถยนต์นั่ง มิตซูบิชิ ปาเจโร่ หรือการตัดต่อเลขตัวรถที่ปรากฏอยู่บนแชสซีสของรถยนต์นั่ง มิตซูบิชิ ปาเจโร่ รุ่นใหม่ ออกแล้วนำเลขตัวรถของรถรุ่นเก่ามาเชื่อมต่อแทน

        เพื่อนำรถหนีภาษีมาดำเนินการจดทะเบียนในลักษณะรถประกอบ
        คนร้ายจะใช้ วิธีตัดต่อเลขตัวรถหรืออาจจะซื้อแชสซีสและเครื่องยนต์เก่าใช้แล้วมาจากร้านค้า แล้วถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์จากรถยนต์หนีภาษีมาประกอบบนแชสซีสที่ซื้อมา
       
        เพื่อนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรม มาดำเนิน ประกอบรถใน ลักษณะเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่า
        โดยคนร้ายจะซื้อเพียงแชสซีสและ เครื่องยนต์เท่านั้น
       
        เพื่อนำรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่า ไปสวมทะเบียนกับรถที่เกิดอุบัติเหตุ
        ซึ่งคนร้ายจะกระทำได้โดยการตัดต่อเลขตัวรถหรือแชสซีส

        เพื่อนำรถที่ได้จากการโจรกรรมไปสวมทะเบียนกับรถที่เกิดอุบัติเหตุ

        เพื่อให้สาระสำคัญที่รถถูกต้องตรงกับเอกสารที่มีอยู่
        เช่น ใบแจ้งจำหน่ายแชสซีสระบุว่า”NO NUMBER”(ไม่มีหมายเลข) คนร้ายก็จะแก้ไข ที่บริเวณตำแหน่ง ของเลขตัวรถที่ปรากฏบนแชสซีสดังกล่าวโดยวิธีการต่างๆ เช่นตัดเลขหมายออก หรือขูดลบออก เพื่อไม่ให้มีเลขตัวรถตรงตามเอกสารที่มีอยู่

        การเปลี่ยนแชสซีสรถยนต์เก่าออกแล้วตัดเลขตัวรถเดิมมาเชื่อมต่อไว้บน แชสซีสที่ได้นำมา เปลี่ยนเพื่อหลอกขายให้กับผู้ซื้อ

        นอกจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพหรือแก้ไขเลขตัวรถแล้ว คนร้ายจะทำการ แก้ไขเอกสารต่างๆด้วย เช่น

       – การพิมพ์เอกสารต่างๆใช้เอง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
       – การทำใบแจ้งจำหน่ายรถปลอม
       – การสร้างต้นทะเบียนปลอม
       – การทำใบแจ้งย้ายปลอม
       – การทำป้ายวงกลมและป้ายทะเบียนปลอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X