Skip to content

ป้ายทะเบียนรถยนต์สีจาง ต้องทำอย่างไร ?

  • by
ป้ายทะเบียนรถยนต์สีจาง 2022

สำหรับคนรักรถ ชอบดูแลรถ คงอยากให้สภาพโดยรวมของรถยนต์เรานั้นดูดีเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ที่มักเกิดกับรถยนต์อย่างเช่น รถสตาร์ทไม่ติด ปัญหายางรถยนต์ แบตเตอรี่รถเสื่อม และอีกมากมาย อีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดกับรถของหลายคนก็คือ ป้ายทะเบียนรถสีจาง สีซีด ส่งผลทำให้รายละเอียดต่างๆบนป้ายมองได้ไม่ชัดเจน ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย หากป้ายทะเบียนรถสีจาง ต้องทำอย่างไรบ้าง

ป้ายทะเบียนรถยนต์สีจาง เกิดจากอะไร

ป้ายทะเบียนรถยนต์สีจาง 2022

ปัญหาป้ายทะเบียนรถสีขาง สีซีด เกิดได้ขากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการผลิต การเคลือบที่ไม่ได้คุณภาพ โดดแสงแดด หรือเกิดจากการขัด ล้าง เช็ดทำความสะอาด แบบไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้สีบนแผ่นป้ายทะเบียนจาง ซีด หรือหลุดลอกได้ (ข้อมูลจาก Kapook)

ป้ายทะเบียนรถสีจาง ต้องทำอย่างไร

หากป้ายทะเบียนรถของคุณสีบนตัวอักษรหมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง ให้เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นหลักฐานชั่วคราวแสดงกับเจ้าพนักงานแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ 

     ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น สีหลุดลอกมาจากการใช้งาน หรือการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้โดยมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการเคลือบสีป้ายทะเบียนใหม่

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  • กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • ถอดและทำความสะอาด แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีตัวแผ่นป้ายต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุดหักงอหรือเจาะรู

     โดยเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

     เพียงเท่านี้ป้ายทะเบียนรถเพื่อนๆ ก็จะกลับมาสีชัดเจนดังเดิม และควรทำความสะอาดเช็ดป้ายทะเบียนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสีแผ่นป้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X