Skip to content

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ และสัญญาณเตือนปัญหา

  • by
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถ 2022

หลาย ๆ คนอาจยังไม่รู้จักหรืออาจจะสงสัยว่า ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถ จริง ๆ แล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไรต่อเครื่องยนต์ ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ทราบถึงวิธีการดูแลปั๊มน้ำมันเชื่อเพลิงที่ถูกต้อง ว่าจะต้องใช้งานอย่างไรเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและมีประสิทธิภาพ สำหรับในวันนี้ทาง จะพาไปรู้จักกับ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกันให้มากขึ้น รวมไปถึงการทำความเข้าใจเพื่อช่วยถนอมอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นด้วย

หน้าที่ของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel pump) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าส่งเชื้อเพลิงด้วยแรงดันเข้าสู่ห้องเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้หลายอย่างตามลักษณะการทำงาน เช่น ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งอาจจะติดตั้งภายในถังเชื้อเพลิงหรือภายนอก หรือ ติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์

หน้าที่ของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel pump) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าส่งเชื้อเพลิงด้วยแรงดันเข้าสู่ห้องเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้หลายอย่างตามลักษณะการทำงาน เช่น ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งอาจจะติดตั้งภายในถังเชื้อเพลิงหรือภายนอก หรือ ติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์

นอกจากนี้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องสามารถจ่ายน้ำมันในปริมาณที่เพียงพอแล้ว ก็ยังต้องสามารถสร้างแรงดันได้อย่างเหมาะสมด้วย ถึงแม้ว่าปั๊มเชื้อเพลิงจะมีหลักการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน และมีหน้าที่ในการป้อนเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของเครื่องยนต์ เพราะปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงคือ ‘ต้นน้ำ’ แหล่งสำคัญของระบบเชื้อเพลิงทั้งระบบ เพราะถ้าหากว่าเกิดปัญหากับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็อาจจะส่งผลโดยตรงต่อสรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ได้

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถ 2022

ชนิดและส่วนประกอบของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง (in-line pump)

ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง (In-line Pump) เป็นปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกออกแบบให้มีจำนวนลูกปั๊มเท่ากับจำนวนสูบของเครื่องยนต์จ่ายน้ำมันแบบ 1 ปั้มต่อ 1 กระบอกสูบ ใช้ในเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1 สูบจนถึงเครื่องยนต์ขนาด 12 สูบ มีการทำงานโดยขับเคลื่อนด้วยเฟืองกับเพลา ซึ่งจะประกอบด้วย

  • กัฟเวอร์เนอร์ (Governor) มีหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ในขณะนั้น โดยการปรับปริมาณการฉีดของน้ำมันเชื้อเพลิงสภาวะของเครื่องยนต์เพื่อควบคุมความเร็วรถยนต์ ควบคุมการจ่ายน้ำมันให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาและรอบสูงสุดให้คงที่
  • ไทเมอร์อัตโนมัติ(Automatic Timer) มีหน้าที่ในการเร่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นเมื่อมีการเร่งเครื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยเพลาลูกเบี้ยวของปั๊ม
  • ปั๊มดูดน้ำมัน (Feed Pump)ทำหน้าที่ในการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันผ่านกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ตัวปั๊ม (Pump Body) หน้าที่ของตัวปั๊มนั้นจะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงและกลไกควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งยังทำหน้าที่ส่งน้ำมันไปให้กับกระบอกสูบของแต่ละสูบ

2. ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย (distributor pump)

ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย (Distributor Pump) เป็นปั๊มที่มีชุดสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ทุกกระบอกสูบผ่านท่อแรงดันสูงเพียงชุดเดียวพร้อมๆกัน ตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกัฟเวอร์เนอร์ ไทเมอร์ และปั๊มดูดน้ำมัน โดยจะมีลักษณะขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถทำงานที่ความเร็วสูงได้ดี อัตราเร่งไว และยังหล่อลื่นได้ด้วยน้ำมันดีเซล จึงทำให้ไม่ยุ่งยากในบำรุงรักษา ส่วนใหญ่มักจะใช้กับ รถกระบะ รถโฟรค์ลิฟ รถไถ เป็นต้น สำหรับในภายในจะมีส่วนประกอบที่คล้ายกับแบบแรก

3. ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล (common rail pump)

สำหรับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนั้นจะควบคุมการทำงานด้วยระบบ Electronics เป็นหลัก และมีระบบการจ่ายน้ำมันเป็นประเภทดีเซล ซึ่งในปัจจุบันรถกระบะที่ออกใหม่จะใช้ระบบนี้ทั้งหมด เพราะสามารถสร้างแรงบิดและแรงม้าได้สูง 

ในส่วนของระบบคอมมอนเรลจะมีอุปกรณ์หลักๆ คือ ปั๊มแรงดันสูง ที่สามารถสร้างแรงดันได้ 1,600-1,800bar ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต

โดยในระบบนี้ ปั๊มแรงดันสูงจะอัดน้ำมันเข้าสู่รางร่วม เพื่อให้น้ำมันมีแรงดันเท่ากันทุกสูบ และจะใช้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit : ECU) ในการคำนวณหาจังหวะการปล่อยน้ำมันที่เหมาะสม และ ECU จะรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ อย่างเช่นเซ็นเซอร์ตำแหน่งขาคันเร่ง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิอากาศ แรงดันเทอร์โบ เป็นต้น

สัญญาณเตือนว่าควรเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

1. หากพบว่า…เครื่องยนต์สั่น

สำหรับอันดับแรก ๆ ที่เป็นตัวชี้วัดว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหานั่นก็คือ เครื่องยนต์สั่นในขณะขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วที่สูง (แบบคงที่) โดยจะมีอาการสั่นแล้วกลับมาเป็นปกติ ก็เนื่องจากตัวปั๊มกำลังดิ้นรนดึงเชื้อเพลิงที่เหมาะสมให้กับเครื่องยนต์อยู่

2. หากพบว่า…อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ในส่วนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังบ่งบอกได้ถึงอาการของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงได้เช่นกัน ดังนั้นควรหมั่นใส่ใจกับมาตรวัดบนหน้าปัดบ้าง เพราะถ้าหากความร้อนสูงขึ้น และรถมีอาการหยุดกลางคันแสดงว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังมีปัญหา เนื่องจากสาเหตุที่เริ่มสภาพเสื่อมลง และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเร่งด่วน

3. หากพบว่า…รถสูญเสียกำลัง

สำหรับบางคนที่ต้องขับรถขึ้นทางลาดชันบ่อย ๆ หรือแม้แต่รถที่มีการบรรทุกน้ำหนักมาก ก็อาจจะส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ เพราะเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถดึงน้ำมันให้ทันกับความต้องการของเครื่องยนต์ได้ และทำให้เกิดการสูญเสียกำลังโดยรวมนั่นเอง

4. หากพบว่า…เปลืองน้ำมัน

สำหรับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีวาล์วจำกัดแรงดัน ซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถเปิดได้ จะทำให้เชื้อเพลิงนั้นไหลเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์มากกว่าปกติ และหากพบว่าเกิดอาการนี้บ่อย ๆ ผลที่ตามมาก็คือ การสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติ

5. หากพบว่า…สตาร์ทไม่ติด

หากใครที่ปล่อยให้ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เครื่องยนต์นั้นงอแง ไม่ยอมทำงาน หรือ เรียกอีกอย่างว่าสตราท์ไม่ติด เพราะเนื่องจากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานผิดปกติก็ทำให้น้ำมันไม่สามารถเข้าไปยังเครื่องยนต์ได้เมื่อมีการจุดระเบิด

วิธีดูแลรักษาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยจนถึงขีดสุดท้าย

จากเบื้องต้นที่ได้มีการอธิบายไปบ้างแล้วว่า น้ำมันเชื้อเพลิง นั้นนอกจากจะมีหน้าที่ในการระบายความร้อนให้ปั๊มแล้ว อีกหน้าทีก็คือ ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในให้ภายในปั๊มด้วย ซึ่งถ้าหากว่าในถังน้ำมันมีน้ำมันน้อยจนเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อการระบายความร้อน และหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย ๆ ก็จะทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงพังไปในที่สุด

2. ควรเติมน้ำมันคุณภาพสูง

อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะละเลยนั่นก็คือการเลือกเติมน้ำมันที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งปั๊มน้ำมันที่เชื่อถือได้ 

การเติมน้ำมันคุณภาพสูงจากปั๊มน้ำมันที่เชื่อถือได้ เพราะนอกจากจะช่วยการันตีเรื่องความสะอาดของน้ำมันแล้ว ก็ยังช่วยคัดกรองน้ำมันคุณภาพต่ำที่มักจะมีสิ่งสกปรกและมีสิ่งแปลกปลอมที่ปนน้ำมันมากจนเกินไป และยังจะทำให้ชิ้นส่วนภายในของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์เกิดความสึกหรอได้เร็วกว่าปกติอีกด้วย นอกจากนี้น้ำมันที่ไม่มีคุณภาพยังอาจทำให้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการตันได้เร็กว่าปกติอีกด้วย

  เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคเบื้องต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเรื่องปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำมาฝากในวันนี้ นอกจากการทำความสะอาดดูแลรถยนต์ในส่วนต่าง ๆ หรือเรื่องอื่น ๆแล้ว ส่วนประกอบภายในที่สำคัญอย่าง “ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้รถยนต์แล่นฉิว วิ่งเร็ว แซงทางโค้งได้อย่างปกติ อย่าลืมหมั่นเช็กเครื่องยนต์ก่อนทุกครั้งและดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X