Skip to content

กั๊กที่จอดรถ ระวังจะเสียค่าปรับ!

  • by
กั๊กที่จอดรถ

ทราบหรือไม่ว่าการกั๊กที่ไว้จอดรถด้วยการนำกรวยหรือสิ่งของมาวางบนทางเดินรถ เข้าข่ายผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่หน้าบ้านของตนเองก็ตาม อีกทั้งผู้แจ้งยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% อีกด้วย รถบ้านขอนแก่น 

กั๊กที่จอดรถ ระวัง มาตรา 57 วรรค 15

การวางวัตถุสิ่งของบนทางเดินรถเพื่อกันพื้นที่จอดรถไว้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดจะต้องถูกระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

อีกทั้งผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

กั๊กที่จอดรถ

นอกเหนือจากความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองข้างต้นแล้วนั้น การจอดรถที่ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้อย่างสะดวก อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 วรรค 15 ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะกีดขวางจราจร ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กิจการร้านค้าหรือบ้านเรือนพักอาศัยทั่วไป ก็ควรจัดหาที่จอดรถอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายตามมาครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X